Ακόμη και κατά την πρόσφατη κρίση, ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα υπήρξε ένας κλάδος οικονομικής μεγέθυνσης και μείωσης της ανεργίας, με τη συνεχή αύξηση των αφίξεων νέων τουριστών και των εσόδων. Αυτή η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από:

  • τις αποφασιστικές προσπάθειες των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων κι ενώσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
  • την ανάπτυξη βασικών και νέων αγορών όπως της Ρωσίας, του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Κίνας.

Η τουριστική βιομηχανία υπόκειται σε σημαντική στρατηγική βελτίωση, με επίκεντρο την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση τουριστικών groups υψηλότερης αξίας, την αύξηση των μέσων ημερήσιων δαπανών και το άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών.

Στους σημερινούς πελάτες μας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως: