Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    Για οποιοδήποτε θέμα ή αίτημα που αφορά την προστασία σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η Argo Audit Ltd., έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε για οποιονδήποτε λόγο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Argo Audit Ltd., μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@argoaudit.com.

    Το αίτημά σας θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο και να περιλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.

    Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Argo Audit (Data Protection Officer – DPO) έχει οριστεί ο κ. Μανδηλαράς Πέτρος.