Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα βασίζεται σε μικρές, οικογενειακές μονάδες αλλά και σε μεγαλύτερες οντότητες, ενώ η έκταση της συνεταιριστικής οργάνωσης παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, έναντι όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, κυρίως υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική γεωργία απασχολεί 528.000 αγρότες, το 12% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η Argo Audit ειδικεύεται στον τομέα της γεωργίας, καθώς είναι ένας από τους ισχυρότερους τομείς της. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα διάφορα στάδια παραγωγής.

Σήμερα προσφέρουμε:

Πολλές γεωργικοί συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι αγρότες μας εμπιστεύονται προκειμένου λάβουν κρατικές επιχορηγήσεις των Μέτρων 9 και 16 στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.