όγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα, ο δημόσιος τομέας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση. Αυτή η πίεση, ιδιαίτερα σε περικοπές δαπανών, οδηγεί σε αυξημένους κινδύνους.

Η Argo Audit τα τελευταία χρόνια, συνεχώς αναπτύσσεται στον δημόσιο τομέα, έχοντας αφήσει τον αντίκτυπό της.

Η Argo Audit παρέχει σήμερα τις παρακάτω υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα: