Στην Argo Audit, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τις προκλήσεις και να αναλάβετε τον έλεγχο του έμμεσου φόρου.

 Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχείρησής σας, όπως:

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες ΦΠΑ
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο έμμεσης φορολογίας
  • Φορολογία ακινήτων
  • Απόκτηση VIES και συμμόρφωση με τον Ενδοκοινοτικό ΦΠΑ, βοηθώντας τους φορολογικούς ελέγχους από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.
  • Τη διαχείριση κινδύνων έμμεσων φόρων, τη διακυβέρνηση και τη στρατηγική στο
    διεθνές εμπόριο και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις συναλλαγές σας με τις Τρίτες Χώρες.