Τι είναι το due diligence;

Due diligence είναι η συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών για να βοηθηθεί ο αγοραστής στην απόφασή του κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσει στην εξαγορά μιας επιχείρησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν όλες τις πτυχές της επιχείρησης.

Το due diligence συμπεριλαμβάνει

Ποσοτικές πληροφορίες

  • Πωλήσεις
  • Κόστη
  • Έξοδα
  • φορολογικές υποχρεώσεις και άλλα οικονομικά στοιχεία

Ποιοτικές πληροφορίες

  • αξιολόγηση του υπάρχοντος management
  • εσωτερικά συστήματα και οργανωτικές υποδομές
  • αξιολόγηση προσωπικού
  • υπάρχουσες άδειες-συμβόλαια
  • αξιολόγηση τοποθεσίας -για location-oriented επιχειρήσεις

Η Argo Audit, υπεύθυνα κι αποτελεσματικά, σας βοηθάει να αποκτήσετε μία σφαιρική άποψη, σχετικά με τους υποψήφιους στόχους επένδυσης.