ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε το πλήρες φάσμα της μισθοδοσίας, με πρωταρχική μας προτεραιότητα την προσαρμογή στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μισθοδοσίας και υπολογισμό μισθοδοσίας
 • Εξαγωγή άρθρων λογιστικής μισθοδοσίας και προβλέψεων σε μηνιαία βάση για την κοστολόγηση της χρήσης
 • Μπορούμε να διαχειριστούμε τις πληρωμές μισθών καθώς είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όλες τις τράπεζες
 • Ηλεκτρονική υποβολή ασφαλιστικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ), λοιπών ασφαλιστικών εισφορών (όπως το ΤΣΜΕΔΕ) και φορολογικών δηλώσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή ετήσιων πιστοποιητικών αμοιβών προσωπικού
 • Προγραμματισμός ετήσιου προϋπολογισμού προσωπικού και αμοιβών προσωπικού

Οι υπηρεσίες μας αφορούν:

Τόσο μόνιμο προσωπικό όσο κι εκ περιτροπής , full ή part time.

Μισθοδοσία στελεχών (Όπως αμοιβών ΔΣ)

Προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης παροχών όπως:

 • Διαχείριση προγραμμάτων ασφάλισης υγείας
 • Διαχείριση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
 • Διαχείριση των δαπανών προσωπικού
 • Εταιρική διαχείριση κινητού τηλεφώνου
 • Σας στέλνουμε emails ή ενημερωτικά δελτία για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές στο νόμο.
 • Παρέχουμε υποστήριξη σε περίπτωση επιθεωρήσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ.
 • Ειδικά για στελέχη, όπως διευθυντές, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογίας για την αντιμετώπιση πολύπλοκων φορολογικών ζητημάτων.
 • Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι εφαρμόζουμε τις απαραίτητες αλλαγές στον υπολογισμό της μισθοδοσίας σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς τα software που χρησιμοποιούμε είναι τα πλέον έγκυρα και αναγνωρισμένα, καθώς και η επαγγελματική μας κατάρτιση κι ενημέρωση είναι τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε στο χώρο.
 • Παρέχουμε υποστήριξη για τη φορολογική εγκατάσταση αλλοδαπού στην Ελλάδα και για τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών για τη φορολογική κατοικία / έδρα ενός νομικού προσώπου που θα ιδρυθεί.
 • Επίσημη μετάφραση των εγγράφων επικύρωσης της εταιρείας, μέσω συνεργατών μας.
 • Παρέχουμε εκπροσώπηση στις φορολογικές αρχές.
 • Προσφέρουμε εκπροσώπηση στα ασφαλιστικά ιδρύματα.
 •  Ηλεκτρονική εκπροσώπηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, στις ιστοσελίδες των ασφαλιστικών οργανισμών και του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Εκκαθάριση και πληρωμή μισθοδοσίας.
 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Εργασίες τέλους χρήσης (προετοιμασία και υποβολή των απαιτούμενων πιστοποιητικών).