H Argo Audit διενεργεί οικονομικούς ελέγχους που βασίζονται και σε επιπλέον ελεγκτικά πρότυπα, ως εξής:

Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Διασφάλισης ΔΠΑΔ 3000 (Αναθεωρημένο), Διασφαλίσεις εκτός από ελέγχους ή ανασκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Το ΔΠΑΔ 3000 καλύπτει μια ευρεία ποικιλία εντολών ανάθεσης εργασιών, που κυμαίνονται από βεβαιώσεις αξιοπιστίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία εκθέσεων βιωσιμότητας και εκτιμήσεις αντιμετώπισης μελλοντικών ολοκληρωμένων αναφορών χρηματοοικονομικής φύσεως. Το ΔΠΑΔ 3000 (αναθεωρημένο) καλύπτει τις εξής εντολές ανάθεσης:

(α) την Ανάθεσης Εργασίας Διασφάλισης σε αποδεκτά (λογικά) επίπεδα διασφάλισης κινδύνων (reasonable assurance engagements) ή
(β) την Ανάθεσης Εργασίας Διασφάλισης σε περιορισμένα επίπεδα διασφάλιση ανάθεσης εργασίας (limited assurance engagements).

Τέλος το ΔΠΑΔ 3000 (αναθεωρημένο) εισάγει οδηγίες, σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τα δύο επίπεδα διασφάλισης που προηγουμένως παραθέσαμε.

Η Argo Audit ως μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) www.soel.gr και καταχωρημένη στο Δημόσιο Μητρώο εκτελεί ειδικές υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με το ΔΠΑΔ 3000 – “Διασφαλίσεις εκτός από ελέγχους ή ανασκοπήσεις ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών”.

Μερικοί από τους σημαντικούς μας πελάτες είναι ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν σε χορηγούμενα προγράμματα

Ειδικοί έλεγχοι επιχορηγούμενων προγραμμάτων που αφορούν το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα του Μέτρου 9 και του Μέτρου 16.

Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης 4400-Εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών

Ο στόχος μιας δέσμευσης των συμφωνημένων διαδικασιών είναι ο ελεγκτής να διεξάγει τυπικές διαδικασίες ελέγχου και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πραγματικά συμπεράσματα.

Οι διαδικασίες συμφωνούνται με την οντότητα και τα τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον.

Δεδομένου ότι ο ελεγκτής παρέχει απλώς έκθεση σχετικά με τα πραγματικά συμπεράσματα των συμφωνημένων διαδικασιών, δεν εκφράζεται καμία βεβαιότητα. Αντ ‘αυτού, οι χρήστες της έκθεσης αξιολογούν οι ίδιοι τις διαδικασίες και τα πορίσματα που αναφέρει ο ελεγκτής και αντλούν τα συμπεράσματά τους από το έργο του ελεγκτή.

Η έκθεση περιορίζεται στα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν συμφωνήσει τις διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν, αφού άλλοι, χωρίς να γνωρίζουν τους λόγους των διαδικασιών, μπορούν να παρερμηνεύσουν τα αποτελέσματα.

Ο ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Επαγγελματίες Λογιστές που εκδόθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Δεοντολογίας για τους Λογιστές (κώδικας IESBA).

Ο ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάσει το έργο του ώστε να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική εργασία.

Η ελεγκτική εταιρία πρέπει να τεκμηριώνει τα θέματα που είναι σημαντικά, με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν την έκθεση των πραγματικών ευρημάτων και την απόδειξη ότι η εργασία διεξήχθη σύμφωνα με τα παρόντα πρότυπα (ISRS) και τους όρους της δέσμευσης.

Η ελεγκτική εταιρία πρέπει να διεξάγει τις συμφωνηθείσες διαδικασίες και να χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται ως βάση για την έκθεση των πραγματικών ευρημάτων.

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε μια δέσμευση για την εκτέλεση συμφωνημένων διαδικασιών μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Έρευνα και ανάλυση
  • Επαναϋπολογισμοί, σύγκριση και άλλοι έλεγχοι ακριβείας
  • Παρατήρηση
  • Επιθεώρηση
  • Λήψη διαβεβαιώσεων

Η έκθεση σχετικά με τη δέσμευση των συμφωνημένων διαδικασιών πρέπει να περιγράφει τον σκοπό και τις συμφωνηθείσες διαδικασίες της δέσμευσης με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τη φύση και την έκταση του έργου που έχει εκτελεσθεί.