Η βιομηχανία Πληροφορικής συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, η χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε τον τομέα, ο οποίος μειώθηκε από το 2016 έως το 2018. Από το 2019 ο κλάδος παρουσίασε σημαντική αύξηση κι αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Τα μέλη του Audit Audit έχουν σημαντική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και ειδικότερα στην ανάπτυξη λογισμικού, παρέχοντας υπηρεσίες σε γνωστές εταιρείες του κλάδου.

Η Argo Audit παρέχει σήμερα τις παρακάτω υπηρεσίες στον τομέα της πληροφορικής: