Ο τομέας των τροφίμων και ποτών της Ελλάδας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία γενικά. Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 21% της ελληνικής βιομηχανίας, που περιλαμβάνει περισσότερες από 1.300 επιχειρήσεις και δημιουργεί 70.000 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα κρατικές πηγές, ο τομέας αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αναδιοργανωθεί σύντομα.

Η Argo Audit προσφέρει υπηρεσίες σε σημαντικούς “παίκτες” του κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων, στη χονδρική διανομή και στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών

Στους σημερινούς πελάτες μας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως: